Ισχύοντες Κανονισμοί Ασφαλείας

Για την απλοποίηση της διαδικασίας επιλογής του σωστού καθίσματος αυτοκινήτου, έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί που εγγυώνται την εφαρμογή γενικών προτύπων ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ισχύουν οι κανονισμοί R44/04 και R129/02 (i-Size) του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τα πρότυπα δοκιμών.

Τι είναι το i-Size;

Το i-Size αποτελεί μέρος του Κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 129 (R-129). Ο R-129 είναι ένας νέος κανονισμός στην Ευρώπη, ο οποίος αναπτύχθηκε από την Οικονομική Eπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) με στόχο τη βελτιστοποίηση των παιδικών συστημάτων συγκράτησης. Αυτή η επιτροπή εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει ρυθμιστικές αρχές, ινστιτούτα έρευνας και δοκιμών, κατασκευαστές αυτοκινήτων, και κατασκευαστές συστημάτων συγκράτησης για παιδιά. Η CYBEX είναι ενεργό μέλος αυτής της ομάδας.

Ο R129 τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2013 και είναι κατά κύριο λόγο ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, αν και κάποιες άλλες χώρες αποδέχονται παιδικά συστήματα συγκράτησης που έχουν εγκριθεί βάσει αυτού του κανονισμού.
 
Προς το παρόν, ο κανονισμός R129 προβλέπει διαφορετικές κύριες κατηγορίες παιδικών συστημάτων συγκράτησης: i-Size (ενσωματωμένο ISOFIX), ISOFIX ειδικού οχήματος, i-Size booster κάθισμα, και booster κάθισμα ειδικού οχήματος:

  • Τα συστήματα συγκράτησης "i-Size"(ενσωματωμένο ISOFIX) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καθολικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε θέση αυτοκινήτου που φέρει το σήμα i-Size. Η εγκατάστασή τους γίνεται με τα σημεία ISOFIX. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί top tether ή σκέλος στήριξης.
  • Τα συστήματα συγκράτησης "ISOFIX ειδικού οχήματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις αυτοκινήτου (ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας οχήματος στην ιστοσελίδα μας).
  • Τα "i-Size booster καθίσματα" μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση αυτοκινήτου που φέρει το σήμα i-Size. Η εγκατάστασή τους γίνεται με σύστημα ζώνης ασφαλείας 3 σημείων + προαιρετικά το ISOFIX (σε περίπτωση εγκατάστασης με σημεία ISOFIX, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του καθίσματος αυτοκινήτου σας).
  • Τα "booster καθίσματα ειδικού οχήματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις αυτοκινήτου (επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του καθίσματος αυτοκινήτου σας).

Ο R129 αναπτύχθηκε με στόχο τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των παιδικών συστημάτων συγκράτησης, την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης, και την παραμονή των παιδιών σε θέση με φορά προς τα πίσω τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 15 μηνών. Επιπλέον, η κατηγορία i-Size έχει ως στόχο να κάνει τα συστήματα συγκράτησης πιο συμβατά με τις θέσεις των αυτοκινήτων.

Φάση 1

Η πρώτη φάση του R129 τέθηκε σε ισχύ το 2013 και είναι η συνηθέστερη στην αγορά. Ισχύει για τα "αναπόσπαστα" συστήματα συγκράτησης (κανονισμός i-Size), στα οποία το παιδί συγκρατείται με ζώνη ασφαλείας ή ασπίδα προσαρτημένη στο κάθισμα. Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα συγκράτησης R129 (i-Size ή ειδικού οχήματος) πρέπει να εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο με χρήση των σημείων ISOFIX (καθολική έγκριση με top tether ή σκέλος στήριξης).

Φάση 2

Συμφωνήθηκε τροπολογία του R129 για να επιτραπεί η έγκριση των booster καθισμάτων. Η τροπολογία αυτή έχει περάσει τις κύριες νομοθετικές διαδικασίες και ισχύει από τον Ιούνιο του 2017. Ισχύει για τα booster καθίσματα με πλάτη, που προσαρτώνται στο αυτοκίνητο με χρήση ζώνης ασφαλείας 3 σημείων + προαιρετικά το ISOFIX (λίστα συμβατότητας). Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δυνατή και η έγκριση ενός booster καθίσματος βάσει του R44. Ως εκ τούτου, είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν booster καθίσματα που πληρούν τις απαιτήσεις οποιουδήποτε από τους δύο κανονισμούς (R44 ή R129). Μια ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης για την έγκριση των booster καθισμάτων R44 συζητείται από τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα booster καθίσματα χωρίς πλάτη (booster cushions) δεν έχουν υπαχθεί ακόμα στον R129. Προς το παρόν, αυτά τα CRS μπορούν να εγκριθούν μόνο βάσει του R44.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την κατάρτιση μιας περαιτέρω τροποποίησης του R129, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι τύποι παιδικών συστημάτων συγκράτησης, όπως τα συστήματα συγκράτησης με αναπόσπαστη ζώνη. Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται στα πρώτα στάδια και είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε η τροπολογία μπορεί να είναι έτοιμη και να τεθεί σε ισχύ. Η CYBEX θα σας κρατά ενήμερους.

Διαφορές ανάμεσα στον R44 και στον R129

Ο Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 44.04 (R-44/04) και ο Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 129 (R.129) εφαρμόζονται παράλληλα προς το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν παιδικό σύστημα συγκράτησης εγκεκριμένο βάσει του ενός ή του άλλου κανονισμού.

Οι κύριες αλλαγές που εισάγει ο R.129 είναι οι εξής:

  • Ο R129 καθορίζει κατά πόσον ένα κάθισμα είναι κατάλληλο βάσει του ύψους του παιδιού. Αυτό διευκολύνει τον γονέα να βρει το σωστό μέγεθος καθίσματος αυτοκινήτου για το παιδί του. Υπάρχει επίσης ένα όριο βάρους. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή διαφέρει από εκείνη του R44 / 04, όπου λαμβάνεται υπόψη μόνο βάρος.
  • Δοκιμές πλευρικής σύγκρουσης: ο R129 περιλαμβάνει δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης, η οποία διασφαλίζει ότι το κάθισμα παρέχει προστασία σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.
  • Υποχρεωτική θέση με φορά προς τα πίσω τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 15 μηνών: στα συστήματα συγκράτησης R129, τα παιδιά κάθονται υποχρεωτικά με φορά προς τα πίσω, τουλάχιστον μέχρι τον 15ο μήνα ηλικίας τους. Αυτό γίνεται, εν μέρει, μέσω του ορισμού των 76 εκ. ως ελάχιστο ύψος για τη μεταφορά των παιδιών σε θέση με φορά προς τα εμπρός. Αντιθέτως, ο R44 επιτρέπει τα συστήματα συγκράτησης με φορά προς τα εμπρός για παιδιά από 9 κιλά και πάνω (περίπου από τον 9ο μήνα ζωής και μετά).
  • Βελτιωμένη συμβατότητα και εύκολος χειρισμός.

Γιατί η CYBEX υποστηρίζει το i-Size

Στη CYBEX, η ασφάλεια είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Η εφαρμογή των νεότερων και υψηλότερων προτύπων για την ασφάλεια των παιδιών βρίσκεται στον πυρήνα της δημιουργίας των προϊόντων μας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας στον τομέα της ασφάλειας των παιδιών εξελίσσει συνεχώς τα πρότυπα ασφαλείας μας και τα εφαρμόζει κατά την ανάπτυξη των παιδικών καθισμάτων μας.

Στη CYBEX, συνιστούμε τη χρήση του παιδικού καθίσματος με φορά προς τα πίσω ως τον πιο ασφαλή τρόπο μεταφοράς των παιδιών, δεδομένου ότι αυτό προβλέπεται και από τον κανονισμό R129. Τα καθίσματα με φορά προς τα πίσω είναι ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των παιδιών με το αυτοκίνητο. Η ισχύς μιας μετωπικής σύγκρουσης κατανέμεται ομοιόμορφα σε μια μεγάλη επιφάνεια, μειώνοντας έτσι την καταπόνηση του αυχένα του παιδιού. Επιπλέον, οι πλευρικές συγκρούσεις, μολονότι συμβαίνουν μόλις κατά το ήμισυ τόσο συχνά όσο οι μετωπικές, προκαλούν πολύ πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Η έλλειψη χώρου στα πλάγια του αυτοκινήτου συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η προστατευτική λειτουργία μιας ζώνης ελεγχόμενης παραμόρφωσης, με αποτέλεσμα οι πλευρικές συγκρούσεις να είναι πολύ πιο επικίνδυνες από ό,τι οι μετωπικές συγκρούσεις. Ένα υψηλής ποιότητας κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει, επομένως, να είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη προστασία που να συμβάλλει στην πρόληψη των τραυματισμών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Συχνές ερωτήσεις για το i-Size

Μπορώ να χρησιμοποιήσω παιδικό κάθισμα i-Size στο αυτοκίνητό μου, το οποίο διαθέτει ISOFIX;
Τα παιδικά συστήματα συγκράτησης i-Size μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση αυτοκινήτου που φέρει το σήμα i-Size. Ωστόσο, τα πιο παλιά αυτοκίνητα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με καθίσματα i-Size, ακόμα κι αν διαθέτουν σημεία ISOFIX. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε αν το αυτοκίνητό σας περιλαμβάνεται στη λίστα συμβατών οχημάτων.
Μπορώ να χρησιμοποιώ το R44/04 CYBEX βρεφικό / παιδικό κάθισμά μου, όσο ισχύει ο κανονισμός R129/02 (i-Size) του ΟΗΕ;
Τα καθίσματα αυτοκινήτου που συμμορφώνονται με το πρότυπο R44 εξακολουθούν να θεωρούνται εγκεκριμένα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Ο κανονισμός i-Size R129 θα ισχύει παράλληλα με τον τρέχοντα R44, για μια μεταβατική περίοδο αρκετών ετών. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό πότε θα απαγορευθεί η χρήση καθισμάτων εγκεκριμένων βάσει του R44. Επομένως, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το τρέχον κάθισμα αυτοκινήτου σας για ένα νεότερο μοντέλο. Όλα τα καθίσματα αυτοκινήτου της CYBEX πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και τις νομικές απαιτήσεις, και μπορούν να χρησιμοποιούνται με απόλυτη σιγουριά.
Ο κανονισμός θα ισχύει και στις ΗΠΑ;
Όχι. Στις ΗΠΑ, το νομοθετικό πλαίσιο για τα οχήματα διαφέρει κατά πολύ. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν αποδεκτά τα R129 συστήματα συγκράτησης από την Ευρώπη (και το αντίστροφο).
Γιατί συνιστάται η θέση με φορά προς τα πίσω μόνο μέχρι τον 15ο μήνα και όχι μέχρι την ηλικία των 4 ετών;
Το κεφάλι ενός μικρού παιδιού είναι μεγάλο και βαρύ σε αναλογία με το υπόλοιπο σώμα του, και ο αυχένας του είναι σχετικά αδύναμος. Το κάθισμα με φορά προς τα πίσω στηρίζει το κεφάλι και τον αυχένα του παιδιού και, κατ' επέκταση, θεωρείται ότι μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού στον αυχένα. Μολονότι το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να διερευνάται, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν πεισθεί ότι, στον 15ο μήνα ζωής, ο αυχένας του παιδιού έχει αναπτυχθεί πια επαρκώς ώστε να μπορεί να αντέξει την ισχύ μιας συνήθους πρόσκρουσης. Για τον λόγο αυτόν, ο 15ος μήνας ορίστηκε ως η ελάχιστη ηλικία για θέση με φορά προς τα πίσω. Ωστόσο, πολλά συστήματα συγκράτησης R129 είναι εγκεκριμένα για χρήση με φορά προς τα πίσω για μεγαλύτερο διάστημα, για παράδειγμα μέχρι περίπου και την ηλικία των 4 ετών (ύψος 105 εκ.).
Γιατί ο κανονισμός εστιάζει στο μέγεθος του παιδιού; Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία;
Το R44 ταξινομεί τα συστήματα συγκράτησης σύμφωνα με το βάρος του παιδιού. Ωστόσο, κάθε παιδί αναπτύσσεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται εντός του εύρους βάρους ενός καθίσματος R44, αλλά το κεφάλι του να προεξέχει από το πάνω μέρος του καθίσματος. Αυτή η νέα προσέγγιση εξασφαλίζει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι το σύστημα συγκράτησης θα είναι κατάλληλο για το παιδί σε όλο το εύρος που καλύπτει.
Για τον ίδιον λόγο δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία ούτε στον R44 ούτε στον R129. Αν και η ηλικία μπορεί να είναι χρήσιμη ως οδηγός, παιδιά της ίδιας ηλικίας ενδέχεται να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως προς το ύψος και το βάρος. Εξαίρεση αποτελεί η απαίτηση του R129 για θέση με φορά προς τα πίσω τουλάχιστον μέχρι τον 15ο μήνα ηλικίας. Ωστόσο, αυτό επιτυγχάνεται, εν μέρει, με τον καθορισμό ενός ελάχιστου ύψους για το προσκέφαλο των συστημάτων συγκράτησης με φορά προς τα εμπρός.

UN R44/04

Σχετικά με τον κανονισμό R44/04

Ο κανονισμός της ECE (Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) περιλαμβάνει ένα σύνολο διεθνώς συμφωνηθέντων τεχνικών κανονισμών για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τον συναφή εξοπλισμό, όπως τα παιδικά καθίσματα. Αυτός ο κανονισμός έχει επίσης εγκριθεί κι από κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Ιαπωνία.

Μέθοδος δοκιμών σύμφωνα με τον UN R44

Για να λάβουν νομική έγκριση, όλα τα καθίσματα αυτοκινήτου που εμπίπτουν στον εν λόγω κανονισμό πρέπει να υποβάλλονται σε προσομοίωση ατυχήματος. Η προσομοίωση έγκειται σε μετωπική σύγκρουση με ταχύτητα 50 χλμ / ώρα, πλευρική σύγκρουση με ταχύτητα 30 χλμ / ώρα, και ανατροπή του οχήματος. Ανάλογα με την κατηγορία βάρους, χρησιμοποιούνται ανδρείκελα διαφόρων μεγεθών σε διάφορες προσομοιώσεις σύγκρουσης.

Επισκόπηση των διαφορετικών ομάδων του UN R44

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, τα παιδιά πρέπει να ασφαλίζονται με κάθισμα αυτοκινήτου μέχρι την ηλικία των 12 ετών, ύψος 150 εκ. ή ύψος 135 εκ. Το πρότυπο R44 του ΟΗΕ ορίζει πέντε ομάδες, κάθε μια εκ των οποίων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη κατηγορία βάρους. Μόλις το παιδί γίνει πολύ βαρύ ή πολύ ψηλό για μια ομάδα, πρέπει να περάσει σε κάθισμα της επόμενης ομάδας. Ωστόσο, συνιστούμε στους γονείς να μην βιαστούν να μεταβούν στην επόμενη ομάδα, καθώς, αν είναι πολύ μεγάλο, το κάθισμα μπορεί να είναι εξίσου αναποτελεσματικό σε ένα ατύχημα όσο αν ήταν πολύ μικρό.

Στο παρακάτω γράφημα, παρουσιάζονται οι διαφορετικές ομάδες και η μέση ηλικία για τη χρήση κάθε ομάδας καθισμάτων αυτοκινήτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλικία δεν είναι κριτήριο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός, καθώς υποδεικνύει το ύψος και το βάρος ενός μέσου παιδιού. Έτσι, οι κατηγορίες βάρους αλληλεπικαλύπτονται, επιτρέποντας την επιπλέον ευελιξία για τα παιδιά που δεν αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές. Στόχος αυτού είναι να αποφεύγεται η καθυστερημένη ή η πολύ πρώιμη μετάβαση του παιδιού σε κάθισμα επόμενης ομάδας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Περισσότερες πληροφορίες