Συχνές Ερωτήσεις

Where should I install a car seat in my car?
The safest place for an infant car seat is on the rear seat behind the front passenger seat. It may be possible to install a CYBEX car seat on other seats in the vehicle. You can find this information in our vehicle Type List which is available either online or along with the product when it is purchased.
What kind of clothing should my child wear when seated in the car seat?
Thick clothing prevents the harness/vehicle belt or impact shield from lying tight against the body. Only a correctly adjusted restraint system can offer maximum protection. For this reason, your child should wear thin, well-fitting clothing. Thick clothing such as winter jackets and clothing with hoods (hoodies, teddy suits, etc.) as well as hats should be avoided. Once your child has been positioned in the seat, he or she can be covered with a blanket for warmth.
Can I use a car seat after an accident?
No, it is not safe to do this. To ensure the future safety of your child it is essential that you no longer use a car seat and base after an accident. In a collision, huge forces act on both the car and the car seat. This can cause hairline cracks that are invisible to the naked eye. Through daily use, exposure to the sun and large fluctuations in temperature, an initially harmless hairline crack has the potential to trigger complete material failure in the event of a second collision. In this instance, your child would no longer be protected. Therefore, you should not under any circumstances use the car seat any longer, and should purchase a new seat.
How can I clean my car seat?
Car seats can usually be cleaned using a vacuum cleaner or damp cloth. We recommend wiping the area between the seat and base with a damp cloth. Sand or other dirt beneath the cover can also be removed in this way. Please note that a car seat should never be dismantled for cleaning. Please always refer to your car seat’s user manual when carrying out care and maintenance on your car seat. Should you wish to clean a car seat more thoroughly than recommended above, you will have to have it cleaned professionally. Please ask the retailer who sold you the car seat to refer you to a professional service. CYBEX Products Only: Always refer to the user guide for your specific product for detailed instructions. Newborn inlays have their own user guide which should be individually referred to. Generally the seat covers are usually machine washable at a maximum temperature of 30˚C on a delicate cycle. If you wash them at a higher temperature, the cover fabric might lose its color or shrink. Please wash the cover separately and never dry it by machine or in direct sunlight. (Warning: Only the cover of the car seat can be machine washed. The car seat itself is not allowed to be washed.) To clean the plastic parts of the car seat wipe them with a cloth using a mild detergent and warm water. (Warning: Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any circumstances.)
Τα καθίσματα Ομάδας 2/3 που είναι εξοπλισμένα με Σύστημα Σύνδεσης ISOFIX πρέπει να ασφαλίζονται στο όχημα και με ιμάντα άνω σημείου πρόσδεσης;
Όχι, δεδομένου ότι το πρότυπο ECE-R44/04 καλύπτει μόνο το σύστημα αγκύρωσης ISOFIX για την Ομάδα 0/1. Τα παιδικά καθίσματα της Ομάδας 2/3 δεν εμπίπτουν στο πρότυπο αυτό. Το σύστημα που χρησιμοποιείται στα καθίσματα CYBEX Ομάδας 2/3 αναφέρεται ως Σύνδεση ISOFIX και χρησιμεύει ως πρόσθετη αγκύρωση για το παιδικό κάθισμα στο όχημα. Το παιδί ασφαλίζεται με την ανασυρόμενη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Περισσότερες πληροφορίες