Aktuální bezpečnostní předpisy

K usnadnění výběru správné autosedačky pro dítě byly po celém světě zavedeny bezpečnostní předpisy. V Evropě a ve většině světa v současnosti platí testovací standardy UN R44/04 a UN R129/02 (i-Size).

Co je to i-Size?

i-Size je součást UN předpisu č. 129. R129 je nový evropský předpis pro zdokonalené dětské zádržné systémy, který byl vytvořen Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE). Tato expertní komise se skládala z regulačních orgánů, výzkumných a testovacích organizací, výrobců vozidel a výrobců dětských zádržných systémů. CYBEX byl velice aktivním členem této skupiny.

Předpis R129 vstoupil v platnost v červenci roku 2013 a přesto, že je primárně určený pro Evropu, i v některých jiných zemích akceptují autosedačky schválené podle tohoto předpisu.

Momentálně je v rámci předpisu R129 několik různých kategorií: i-Size (integrální ISOFIX), ISOFIX určitého vozidla, i-Size s podsedákem a autosedačky s podsedákem určitého vozidla.

  • "i-Size" (integrální univerzální ISOFIX) dětské autosedačky lze používat na všech sedadlech označených symbolem i-Size. Instalují se pomocí připojení ISOFIX společně s tzv. top tetherem nebo opěrnou nohou.
  • Autosedačky v kategorii "ISOFIX určitého vozidla" lze používat pouze na určitých sedadlech (prosíme podívejte se na seznam kompatibility na našem webu).
  • "i-Size autosedačky s podsedákem" je možné používat na všech sedadlech označených symbolem i-Size. Instalují se prostřednictvím 3bodového bezpečnostního pásu + volitelně pomocí ISOFIXu (zabezpečení autosedačky ISOFIXem prosíme konzultujte s výrobcem vašeho vozidla).
  • "Autosedačky s podsedákem určitého vozidla" můžete používat pouze v určitých vozidlech (prosíme konzultujte s výrobcem vašeho vozidla).

R129 byl vytvořen za účelem snazší instalace dětských autosedaček, lepší ochrany při bočním nárazu a ponechání dětí v pozici proti směru jízdy alespoň do věku 15 měsíců. Cílem i-Size kategorie je navíc větší kompatibilita autosedaček se sedadly ve vozidlech.

Fáze 1

První fáze předpisu R129 vstoupila v platnost v roce 2013 a je nejčastější na trhu. Týká se "integrálních" dětských zádržných systémů (předpis i-Size), ve kterých je dítě zajištěné systémem pásů nebo pultem, který je připevněný k autosedačce. Jak je uvedeno výše, dětské autosedačky dle R129 (i-Size nebo pro určitá vozidla) musí být ve vozidle připevněné pomocí připojení ISOFIX (univerzální schválení s opěrnou nohou nebo top tetherem).

Fáze 2

K předpisu R129 byl odsouhlasený dodatek, který umožňuje schválení autosedaček s podsedákem. Tento dodatek již prošel procesem schvalování a je platný od června roku 2017. Vztahuje se na autosedačky s podsedákem a opěrkou zad, které se do vozidla upevňují pomocí 3bodového bezpečnostního pásu + volitelně připojením ISOFIX (seznam kompatibility). Autosedačky s podsedákem je ovšem v současnosti stále možné schválit i dle předpisu R44, tudíž lze používat všechny autosedačky s podsedákem a opěrkou zad, schválené dle jednoho z těchto předpisů (R44 nebo R129). Datum ukončení schvalování autosedaček s podsedákem dle předpisu R44 se nyní projednává a ještě o něm nebylo rozhodnuto.

V této souvislosti zatím nebyly v rámci předpisu R129 schválené samostatné podsedáky bez opěrky zad. Tyto dětské zádržné systémy lze momentálně schválit pouze v souladu s předpisem R44.

Navíc se nyní projednává příprava dalšího dodatku k předpisu R129, který by zahrnoval ostatní typy dětských zádržných systémů, jako jsou např. pásem připevněné integrální autosedačky. Tato jednání jsou momentálně ve velmi brzké fázi a je příliš brzy pro určení data, kdy bude dodatek vyhotovený a vstoupí v platnost. CYBEX vás o tom bude informovat.

Rozdíl mezi R44 a R129

UN předpisy č. 44.04 (R44/04) a č. 129 (momentálně R129/02) v současnosti platí souběžně. To znamená, že si rodiče mohou vybrat kteroukoliv autosedačku, schválenou dle jednoho z těchto předpisů.

Předpis R129 přinesl především tyto změny:

  • Vhodnost dětské autosedačky se určuje dle výšky dítěte. Díky tomu je pro rodiče mnohem snazší najít pro jejich dítě správně velkou autosedačku. Stále se používá i váhový limit, ale na rozdíl od R44/04 se nejedná o jediný parametr.
  • Testování bočního nárazu: R129 zahrnuje testování autosedaček při nárazu z boku, které ověřuje jejich ochrannou funkci.
  • Povinné cestování v pozici proti směru jízdy alespoň do 15 měsíců: autosedačky dle R129 musí být alespoň do 15 měsíců věku dítěte v pozici proti směru jízdy. Toho je částečně dosaženo stanovením minimální výšky dítěte pro autosedačky v pozici po směru jízdy, která činí 76 cm. Oproti tomu R44 umožňuje cestování po směru jízdy již od 9 kg (cca 9 měsíců).
  • Vylepšená kompatibilita a jednoduchá obsluha.

Proč CYBEX podporuje i-Size

V CYBEXu je pro nás bezpečnost dětí hlavní prioritou. Implementace nejnovějších a nejvyšších bezpečnostních standardů je klíčovým prvkem při tvorbě našich nových produktů. Náš tým mezinárodních expertů na dětskou bezpečnost neustále posouvá naše bezpečnostní standardy a aplikuje je při vývoji našich dětských autosedaček.

Podporujeme používání dětských autosedaček v pozici proti směru jízdy, které jsou dle předpisu R129 povinné, protože se jedná o nejbezpečnější způsob převážení dětí ve vozidle. Energie čelního nárazu je rovnoměrně rozložena přes zadní část autosedačky a výrazně tak snižuje zatížení krku dítěte. Navíc, ačkoliv je výskyt bočních nárazů zhruba poloviční oproti nárazům čelním, nejsou o nic bezpečnější. Nedostatek prostoru na obou stranách vozidla totiž nemůže soupeřit s ochrannou funkcí deformační zóny, což dělá z bočních nárazů výrazně větší riziko než jsou nárazy zepředu. Kvalitní autosedačka by proto měla být vybavená vhodnou ochranou, která zabrání zraněním dítěte při nárazu z boku.

Často kladené dotazy o i-Size

Mohu používat i-Size dětskou autosedačku ve vozidle s ISOFIXem?
i-Size dětské autosedačky lze používat na všech sedadlech označených symbolem i-Size, avšak ne všechna starší vozidla s ISOFIXem jsou pro i-Size vhodná. V takovém případě prosíme zkontrolujte, zda je vaše vozidlo uvedeno na seznamu vhodných vozidel pro dětskou autosedačku.
Mohu stále používat svoji CYBEX autosedačku schválenou dle UN R44/04, i když už je platný nový předpis UN R129/02 (i-Size)?
Autosedačky splňující předpis R44 jsou zcela v pořádku a lze je nadále používat bez jakéhokoliv omezení. i-Size předpis R129 bude v rámci přechodného období několik let platit souběžně se současným předpisem R44. Datum plánovaného zákazu používání dětských autosedaček dle R44 je zatím neznámý a není tak nutné vyměňovat vaši současnou autosedačku za novější model. Všechny CYBEX dětské autosedačky splňují nejvyšší bezpečnostní standardy a zákonné požadavky a lze je nadále bez obav používat.
Bude nový předpis platný také v USA?
Ne, nebude. V USA existuje velmi odlišný systém právních předpisů týkajících se vozidel. To znamená, že v USA neuznávají evropské autosedačky dle R129 (a naopak).
Proč je cestování v pozici proti směru jízdy povinné jen do 15 měsíců věku dítěte?
Hlava malého dítěte je v porovnání se zbytkem jeho těla velká a těžká a jeho krk je relativně slabý. Autosedačky v pozici proti směru jízdy poskytují podporu jeho hlavě a krku a předpokládá se proto, že snižují riziko zranění krku. Přesto, že je toto téma stále předmětem diskusí, dle evropských regulačních orgánů je krk 16měsíčního dítěte dostatečně silný, aby odolal zatížení při běžné nehodě. Proto bylo 15 měsíců stanoveno jako minimální věk, do kterého musí dítě cestovat v autosedačkách v protisměru jízdy. Spousta dětských autosedaček dle R129 přesto umožňuje delší dobu používání v pozici proti směru jízdy, například až do 105 cm výšky dítěte (cca 4 roky).
Proč se nyní předpis zaměřuje na velikost dítěte? Proč se nebere v potaz věk?
Předpis R44 rozděluje dětské autosedačky dle váhy (dítěte). Avšak každé dítě roste jinak. Může se například stát, že dítě bude váhou odpovídat jedné skupině autosedaček dle R44, ale jeho hlavička již bude přesahovat okraj autosedačky. Autosedačky dle R129 jsou proto rozdělené dle výšky dítěte (s určeným váhovým limitem). Tento nový přístup zvyšuje pravděpodobnost použitelnosti dětské autosedačky po celou dobu jejího určení. Ze stejného důvodu se u R44, ani u R129 nebere v potaz věk dítěte. Přesto, že je to užitečná pomůcka, děti stejného věku se mohou velmi lišit ve své výšce a váze. Jedinou výjimkou je požadavek v předpisu R129 na používání autosedaček v pozici proti směru jízdy alespoň do 15 měsíců věku dítěte. Toho je ale částečně dosaženo stanovením minimální výšky dítěte pro cestování v pozici po směru jízdy.

UN R44/04

O předpisu R44/04

ECE (Evropská hospodářská komise OSN) standard obsahuje soubor mezinárodně uznávaných technických předpisů pro motorizovaná vozidla a související zařízení včetně dětských autosedaček. Tento standard je uznávaný také v některých zemích mimo Evropu (např. Japonsko).

Zkušební metoda při UN R44

Pro získání zákonného schválení musí všechny dětské autosedačky podstoupit simulaci několika druhů nehod. Kromě simulace čelního nárazu, který se provádí při rychlosti 50 km/h a zadního nárazu, odehrávající ho se při 30 km/h, autosedačky podstupují i tzv. rollover test (přetočení). S ohledem na váhovou kategorii se při testování používají figuríny různých velikostí.

Přehled různých skupin v rámci UN R44

V závislosti na právních předpisech jednotlivých zemí musí dítě cestovat v dětské autosedačce až do věku 12 let a výšky 150 cm nebo 135 cm. UN-předpis 44 rozděluje autosedačky do pěti skupiny, z nichž každá je navržena pro určitou váhovou kategorii. Jakmile je dítě příliš těžké nebo vysoké pro autosedačku z jedné kategorie, mělo by se přemístit do pokračovací autosedačky. Rodičům ovšem doporučujeme nepoužívat pokračovací autosedačky příliš brzy, jelikož příliš velká autosedačka může být při autonehodě stejně neefektivní jako autosedačka, která je příliš malá.

Na grafu níže jsou zobrazené jednotlivé váhové skupiny a průměrný věk dítěte pro příslušnou autosedačku. Prosíme berte v potaz, že věk zde nepředstavuje podmínku, ale slouží pouze jako vodítko, jelikož odpovídá věku a váze průměrného dítěte. Právě proto se také váhové kategorie překrývají, aby umožňovaly více možností pro děti, které neodpovídají průměrným hodnotám. Toto nastavení zabraňuje příliš brzkému nebo pozdnímu přechodu na pokračovací autosedačku.