Най-важните принципи за безопасност

Статистика за инцидентите

Децата, които не са обезопасени са изложени на 7 пъти по-голям риск от сериозно нараняване или смърт в катастрофа. 83% от обезопасените деца остават ненаранени в случай на сблъсък (източник: German Road Safety organization, information sheet #4, May 2009). Повечето инциденти - 87% - са челни или странични удари (източник: BAST – Federal Highway research institute, Booklet F 67, 2007). Ето защо препоръчваме винаги да ползвате детско столче за кола. Всяко такова, независимо от дизайна си осигурява по-високо ниво на безопасност в сравнение с пътуване без столче.

Експерти по безопасност

Продуктите на Cybex дават най-високо ниво на безопасност на вашето дете. Години подобрения и опит са довели до прогреса на Cybex. По време на разработването на продуктите си Cybex въвежда иновативният принцип D.S.F. - съвременен дизайн, изключителна безопасност, качество и интелигентна функционалност. В допълнение може да се добави, че специално за целта се патентоваха няколко разработки специално свързани със Cybex продуктите.

Произведено в Германия

За да въведат CYBEX D.S.F. принципа в цялата продуктова гама, водещите германски инженери си сътрудничеха с известни дизайнери от цял свят.
Ние се отнасяме към детската безопасност с най-голямо внимание и грижа. Екипът на Cybex работи неуморно, за да предложи продукти с най-високо ниво на безопасност и качество. Заради всички наши усилия продължаваме да печелим награди. Получили сме над 250 международни награди за безопасност, качество и дизайн.

Crash Test

Cybex продуктите преминават хиляди краш тестове всяка година. Всеки от тези тестове води след себе си незабавни промени и подобрения по съответния продукт.

Тест Резултати

Нашите столчета за кола редовно се тестват от независими институции. Горди сме да обявим, че винаги получаваме най-добрите резултати в най-важните Европейски потребителски тестове по безопасност сред които германските ADAC и Stiftung Warentest testing.