Från nyfödd till ca 18 månader

Grupp 0+


Från nyfödd till ca 4 år

Grupp 0+/1


Från 3 till 12 år

Grupp 2/3


Från nyfödd till ca 18 månader

Grupp 0+


Från nyfödd till ca 4 år

Grupp 0+/1


Från 3 till 12 år

Grupp 2/3


Från nyfödd till ca 18 månader

Grupp 0+


Från 9 månader till ca 4 år

Grupp 1