Fra fødsel til ca. 18 mndr.

Gr. 0+


Fra fødsel til ca. 4 år

Gr. 0+/1


Fra 9 mndr. til ca. 4 år

Gr. I