од раѓање до приближно 18 месеци

Група 0+


до приближно 4 години

Група 0+/1


од приближно 3 до 12 години

Група 2/3


од раѓање до приближно 18 месеци

Група 0+


до приближно 4 години

Група 0+/1


од приближно 9 месеци до 4 години

Група 1


од приближно 3 до 12 години

Група 2/3


од раѓање до приближно 18 месеци

Група 0+


од приближно 9 месеци до 4 години

Група 1


од приближно 9 месеци до 12 години

Група 1/2/3


од приближно 3 до 12 години

Група 2/3