מלידה עד כ-18 חודשים

קבוצה 0+


, מלידה עד כ-4 שנים

קבוצה 0+/1


מ-9 חודשים עד כ-4 שנים

קבוצה 1


מ-9 חודשים עד 12 שנים.

קבוצה 1/2/3