מלידה עד כ-18 חודשים

קבוצה 0+


מלידה עד כ-18 חודשים

קבוצה 0+


לשימוש מגיל לידה ועד 30 ק"ג (בערך גיל 7 שנים)


מלידה עד כ-18 חודשים

קבוצה 0+


מ-9 חודשים עד 12 שנים.

קבוצה 1/2/3


מ-3 עד 12 שנים

קבוצה 2/3