От раждането до 18 месеца

Група 0+


от раждането до 4 годишни

Група 0+/1


От 9 месеца до 4 годишни

Група 1


От 9 месеца до 12 годишни

Група 1/2/3