От раждането до около 18 месеца

Група 0+


от раждането до около 4 години

Група 0+/1


От 3 до 12 години

Група 2/3


От раждането до около 18 месеца

Група 0+


от раждането до около 4 години

Група 0+/1


От 9 месеца до 4 години

Група 1


От 9 месеца до 12 години

Група 1/2/3


От 3 до 12 години

Група 2/3


От раждането до около 18 месеца

Група 0+


От 9 месеца до 4 години

Група 1


От 9 месеца до 12 години

Група 1/2/3